Scotland’s oldest woman celebrates 109th birthday

Irene Chapman celebrates her 109th birthday with family
Irene Chapman celebrates her 109th birthday with family