Elgin man dropped party crasher through window and kicked him

Kieran Bond outside court
Kieran Bond outside court