Jim Murphy pledges 50p tax rate for high earners

Jim Murphy
Jim Murphy

Breaking