Fiona Mozley wins Polari prize for debut novel

Syndicate Post image
Fiona Mozley has won the Polari First Book Prize (Chris Jackson/PA)

Breaking