Ed Sheeran announced as shirt sponsor for Ipswich Town football club

Ed Sheeran (Ian West/PA)
Ed Sheeran (Ian West/PA)