Strictly’s Nadiya thanks David James for ‘beautiful journey’

Nadiya Bychkova and David James (Guy Levy/BBC)
Nadiya Bychkova and David James (Guy Levy/BBC)