Strictly Come Dancing pro Nadiya Bychkova sets new world record

Nadiya Bychkova (BBC/It Takes Two/PA)
Nadiya Bychkova (BBC/It Takes Two/PA)