Nicola Sturgeon plans virtual tour of Scotland as part of SNP election campaign

Nicola Sturgeon is planning a virtual tour of Scotland as part of the election campaign (Andy Buchanan/PA)
Nicola Sturgeon is planning a virtual tour of Scotland as part of the election campaign (Andy Buchanan/PA)