Leonardo brushes up to be supreme Charolais champion at Stirling Bull Sales

Anne Macpherson with Blackford Leonardo
Anne Macpherson with Blackford Leonardo